TTThủ tục hành chínhNội dung
1

THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Xem Tại Đây
2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Xem Tại Đây
3

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

Xem Tại Đây
4THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THPTXem Tại Đây
5THỦ TỤC XIN HỌC LẠI TẠI TRƯỜNG KHÁC ĐỐI VỚI HS THPTXem Tại Đây