• Lê Văn Sa Lem
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0985.415.836
  • Email:
   levansalem.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Từ Thế Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0989.681.414
  • Email:
   tuthephuong.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Quốc Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0976007946
  • Email:
   huynhquockhai.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0916.746.646
  • Email:
   nguyenhoangminh.c3lvt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01697.011.247
  • Email:
   nguyenthuhang.c3nn@soctrang.edu.vn