• Nguyễn Triều Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0978.56.11.77
  • Email:
   nguyentrieuthao.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Võ Quốc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   voquochien.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Đặng Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977.686.045
  • Email:
   dangthanhtuan.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01634060680
  • Email:
   huynhthihao.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Trần Cẩm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01668.519.985
  • Email:
   trancamthuy.c3nn@soctrang.edu.vn