• Võ Quốc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   Voquochien.c3nn@soctrang.edu.vn
 • Biện Lưu Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0977.397.123
  • Email:
   bienluutruyen.c3nn@soctrang.edu.vn