• VÕ THỊ NGỌC THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   01686.418.807
  • Email:
   vothingocthuy.c3nn@soctrang.edu.vn
 • TRẦN MINH HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0988.097.045
  • Email:
   ht.thptnganam@soctrang.edu.vn