Lượt xem: 130

THỦ TỤC: Cấp phát bằng tốt nghiệp THPT, trả hồ sơ học bạ, tuyển sinh 10, chuyển trường, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Quy định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập


Thông tin tài liệu

THỦ TỤC: Cấp phát bằng tốt nghiệp THPT, trả hồ sơ học bạ, tuyển sinh 10, chuyển trường, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Quy định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Giới thiệu:

- Thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp THPT

- Thủ tục trả hồ sơ học bạ

- Thủ tục tuyển sinh 10

- Thủ tục chuyển trường

- Quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

- Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia