Lịch công tác

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
14/10/2019
Lịch làm việc từ 14/10/2019 đến 20/10/2019