Lịch công tác

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
21/09/2020
Lịch làm việc từ 21/9/2020 đến 26/9/2020