Lịch công tác

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
09/12/2019
Lịch làm việc từ 9/12/2019 đến 15/12/2019