Lịch công tác

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/03/2020
Lịch làm việc từ 23/3/2020 đến 28/3/2020