BÁO CÁO Tổng kết Giáo dục Trung học năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD -ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /BC-THPTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ngã Năm, ngày 27 tháng 5 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết Giáo dục Trung học năm học 2017-2018

—————————

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

I. Học sinh, giáo viên, loại hình trường

Tổng số học sinh THPT (cuối năm): 437

Chia ra:

Ban

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

KHTN

0

0

1

37

0

0

KHXH&NV

0

0

0

0

0

0

Cơ bản

4

170

2

89

4

141

Cộng

4

170

3

126

4

141

Tổng số học sinh nữ: 231 , tỉ lệ: 52.86

Tổng số học sinh dân tộc thiểu số: 4 , tỉ lệ: 0.92

Tổng số học sinh nữ dân tộc thiểu số: 2 , tỉ lệ: 0.46

Số lớp học 2 buổi /ngày (hoặc hơn 6 buổi /tuần): 5

Số học sinh học 2 buổi /ngày (hoặc hơn 6 buổi/tuần): 178

1. Số học sinh giảm

 

Khối

Số HS đầu năm học

Số HS cuối năm học

Số HS giảm

Tỉ lệ

10

182

170

12

6.6

11

132

126

6

4.5

12

141

141

0

0

Cộng

455

437

18

3.96

 

2. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 33

- Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02

+ Giáo viên đang giảng dạy: 27

+ Nhân viên văn phòng: 03

+ Bảo vệ: 01

- Những môn có giáo viên thừa: 0 Số giáo viên thừa: 0

- Những môn thiếu giáo viên: 0 Số giáo viên thiếu: 0

3. Đánh giá chung

Nhìn chung số lượng học sinh cuối năm giảm nhiều (18 học sinh), chiếm so (3.96%), so với đầu năm học đặc biệt là học sinh khối 10. Trong đó bỏ học là 02 học sinh, chiếm 0.43%, lý do đa số học sinh học nghỉ học đi làm, 01 học sinh lập gia đình và 01 học sinh bệnh nặng. Nhà trường đã vận động học sinh đến trường. Tuy nhiên một số học sinh gia đình khó khăn nên chọn đi làm.

II. Kết quả công tác chỉ đạo dạy và học

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

a) Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phầm chất và năng lực học sinh từ năm học 2017-2018

BGH đầu năm học chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát nội dung dạy học, tạo thành các chuyên đề dạy học đơn môn hoặc liên môn, cập nhật và bổ sung những thông tin mới phù hợp với các nội dung dạy học trong sách giáo khoa. Từ đó giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Đồng thời kết hợp với công tác kiểm tra đánh giá theo năng lực học sinh, kết hợp đánh giá thường xuyên thông qua quá trình học tập và các cột kiểm tra định kỳ.

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn theo hướng phân nhóm giáo viên cùng chuyên môn để thực hiện nghiên cứu bài học, có đánh giá và rút kinh nghiệm. Đến nay thực hiện trên 02 nhóm Ngữ Văn và Toán.

Công tác kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên được thực hiện định kỳ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Dựa vào kế hoạch số 129/KH-THPTNN ngày 3/9/2017 về Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BGH đã chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, trong kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập của học sinh có sự kết hợp gữa đánh giá quá trình học tập và đánh giá thường xuyên. Đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập,…

Trong kiểm tra định kỳ, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc soạn ma trận đề, kết hợp giữa kiểm tra tự luận và trắc nghiệm, thực hiện nhiều mã đề khi kiểm tra và đảm bảo phân loại năng lực học sinh.

c) Thực hiện dạy học 2 buổi /ngày hoặc hơn 6 buổi /tuần

Trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và đã thí điểm dạy học hơn 6 buổi/tuần cho các lớp thuộc ban KHTN. Nội dung học tăng thêm ở các môn Toán-Lý-Hóa-Sinh thuộc chủ đề nâng cao.

d) Thực hiện giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và công tác phân luồng học sinh sau THPT

Công tác hướng nghiệp học sinh được thực hiện thường xuyên qua các tiết dạy hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm và kết hợp các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề cho học sinh tham gia tư vấn nhằm giúp các em chọn nghề phù hợp với bản thân. Trên thực tế có 86/141 học sinh khối lựa chọn các nghành nghề hệ Cao đẳng, Đại học, số học sinh 12 còn lại chọn học nghề và đi làm. Đối với khối 10, 11, học sinh cũng được tư vấn nghề cụ thể để các em xác định khối ngành nghề trong tương lai.

e) Số liệu và tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm không đi học đại học, cao đẳng.

Trong năm học 2017-2018, 85/141 học sinh tham gia thi cao đẳng, đại học với 196 nguyện vọng. 56 học sinh cón lại thi vào trường nghề và đi làm. Trong năm học này, số lượng học sinh tham gia thi cao đẳng, đại học nhiều hơn so với năm học trước (năm học 2016-2017 học sinh tham gia thi cao đẳng, đại học là 49 học sinh).

Có nhiều lý do học sinh tham gia thi cao đẳng, đại học nhiều năm trước. Thứ nhất, học sinh xác định được nghề nghiệp tương lai. Thứ hai, khả năng học của học sinh tốt hơn. Thứ ba, gia đình học sinh có điều kiện cho học sinh học tiếp lên cao đắng, đại học.

Số học sinh không tham cao đẳng, đại học sẽ xét điểm học bạ vào các trường nghề, một số đi làm cho các công ty.

f) Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ

Cuối học kỳ I giảng dạy tiếng Anh năm học 2017-2018, kết quả trung bình đạt 58,5%, với tỷ lệ Giỏi đạt 4,8 %, Khá 18,2%, TB 35.6%, Yếu 36,9%, Kém 2,9%.

Cuối năm kết quả học tiếng Anh học sinh có tiến bộ với tỷ lệ trên trung bình đạt 72,1%, với tỷ lệ Giỏi đạt 5.3%, Khá 25,6%, TB 46.2%, Yếu 22,9%. Tuy nhiên tỷ lệ học sinh trên trung bình khối 10 còn thấp (58.2%).

Kết quả học sinh yếu cuối năm giảm so với học kỳ I nhờ công tác dạy phụ đạo học sinh yếu được tiến hành thường xuyên.

g) Công tác giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất được thực hiện theo kế hoạch bộ môn Thể dục đầu năm học, đảm bảo phát triển thể lực cho học sinh và năng khiếu thể dục thể thao cho các em. Lồng ghép dạy học thể dục là bài tập thể dục giữa giờ mỗi buổi học, giúp học sinh vận dộng sau các giờ học căng thẳng. Ngoài ra học sinh tham gia các phong trào TDTT do Phường, Thị xã, Sở giáo dục tổ chức, các hoạt động do Đoàn thanh niên trong nhà trường tổ chức nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu của học sinh.

h) Triển khai dạy học tích hợp, liên môn và xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học

Mỗi nhóm chuyên môn thực hiện 02 chuyên đề trong học kỳ và có đánh giá rút kinh nghiệm. Các môn đều đã triển khai dạy học theo chủ đề tích hợp nội môn, liên môn. Cụ thể môn Ngữ văn, môn Lịch sử, Địa lý, GDCD.

Việc học theo chủ đề: Môn Sử đã hoàn thành 100% việc soạn giảng theo chủ đề hẹp, (có 2 chủ đề theo nghĩa rộng). Môn Địa lý đã hoàn thành 80% soạn giảng chủ đề theo nghĩa hẹp. Môn Ngữ văn đã soạn giảng 8 chủ đề theo nghĩa rộng, hoàn thành 100% soạn giảng chủ đề theo nghĩa hẹp ở Ngữ văn 12, 80% soạn chủ đề theo nghĩa hẹp ở Khối 10 và 11. Các môn học còn lại thực hiện soạn giảng theo chủ đề và thực hiện dạy đánh giá rút kinh nghiệm 02 chủ đề/1HK.

Việc học theo chủ đề tích hợp liên môn: Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD đã thực hiện được 4 chủ đề trong năm học 2017 – 2018, cụ thể: Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam (GDCD – Lịch sử), Lịch sử văn hóa vùng đất Ngã Năm (Lịch sử - Ngữ Văn – Địa Lý – GDCD), Những bài thơ đi cùng năm tháng (Lịch sử - Ngữ Văn – GDCD), Diễn xướng dân gian Sóc Trăng (Lịch sử - Ngữ Văn).

i) Triển khai dạy học tích hợp giáo dục đạo đức, phòng chống tham nhũng, tuyên truyền pháp luật, môi trường...

Đoàn Thanh niên triển khai các công văn, kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực để giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ý thức trong học sinh thông qua kế hoạch 724/KH-SGDĐT về Tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm; kế hoạch số 264/KSPH/ĐTN-STP-SGDĐT về tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2017; công văn số 2955/KH-SGDĐT về Chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường tại các trường học năm 2016; công văn số 366/ SGDĐT-CTTT về đẩy mạnh môi trường văn hóa trong trường học; công văn số 884/SGDĐT-GDTrH về Tổ chức tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017.

k) Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên trong giáo viên được đặc biệt quan tâm. Thông qua các cuộc họp chi bộ, 28 đảng viên trong tổng số 33 CBNV-GV nhà trường định kỳ học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các cuộc họp hội đồng, Công đoàn trường phát động cuộc thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo.”

l) Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng CNTT trong giảng dạy

- 100% giáo viên dạy học có sự hỗ trợ của CNTT. Giáo viện thực hiện ứng dụng CNTT ở các lớp có đủ điều kiện như máy chiếu, màn hình TV. Các lớp còn lại, giáo viên phải dạy ít nhất 02 tiết trở lên/1HK.

- Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm làm đề thi, trong trộn đề kiểm tra.

- Giáo viên thực hiện trao đổi chuyên môn và khai thác tài liệu trên trang trường học kết nối.

m) Tham gia các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh do Bộ và Sở GDĐT tổ chức

Trong năm, nhà trường có 01 giáo viên tham gia hội thi TDTT do Công đoàn ngành phát động và đạt giải II; 08 giải học sinh giỏi tỉnh (Giải I 01 học sinh, giải II 02 học sinh, giải III 02 học sinh, giải KK 03 học sinh,), 04 giải thi máy tính cầm tay, 04 học sinh đạt giải về ANQP, 01 học sinh đạt giải 3 trong thi “Khám phá tri thức”.

2. Thực hiện qui chế chuyên môn

a) Thực hiện 3 công khai trong trường học

- Trường thực hiện nghiêm túc theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về công khai trong các cơ sở giáo dục. Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng đã thực hiện ba công khai: Công khai cam kết của Nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế Công khai thông tin về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của trường, Công khai về các khoản thu ...

- Các bản công khai này được công khai với phụ huynh, học sinh, hội đồng nhà trường và có niêm yết trên công khai tài chính.

b) Đổi mới công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng

Quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng thực hiện trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu của năm học của từng môn học Hiệu trưởng giao kế hoạch và nhiệm vụ cho giáo viên thông qua các tổ chuyên môn để quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch và mục tiêu cụ thể của từng giáo viên, tổ bộ môn.

Nhà trường phổ biến và hướng dẫn giáo viên các văn bản quy định về chuyên môn nghiệp vụ về trách nhiệm và nghĩa vụ giáo viên phải thực hiện. Tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện các kỹ năng giúp giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy, công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh.

Tổ chức các hoạt động thi đua, báo cáo chuyên đề, kế hoạch kiểm tra nội bộ một cách thường xuyên nề nếp. Sau mỗi hoạt động có tổng kết đánh giá để kịp thời biểu dương các gương tốt và rút kinh nghiệm những mặt hạn chế.

c) Chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ và hoạt động của các kỳ thi khác

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GDĐT về tổ chức kiểm tra học kỳ đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khoa học, chính xác và đúng quy chế và đúng theo lịch biên chế năm học mà Sở Giáo Dục ban hành. Đối với khối 12, học sinh được kiểm tra và rèn luyện theo hướng thi THPT Quốc gia, học sinh được làm bài trắc nghiệm các môn Toán, tổ hợp Tự nhiên và tổ hợp Xã hội. Đối với khối 10 và 11, học sinh thi các bài thi có kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm.

d) Chỉ đạo về đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên đúng quy trình và hướng dẫn theo thông 30/2009/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và xếp loại công nhân viên viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015, kèm theo các tiêu chí đánh giá trong quyết định số 520/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2018.

e) Tổ chức thi giáo viên giáo viên dạy giỏi, kết quả đạt được

Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã tổ chức cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch số 181/KH-THPTNN ngày 23/10/2017, có 22 giáo viên tham gia. Kết quả đạt 11 giáo viên, chiếm tỷ lệ 33%.

f) Chỉ đạo về đánh giá, xếp loại học sinh

BGH nhà trường chỉ đạo GVCN đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy trình, học sinh được đánh giá dựa trên Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

- Hạnh kiểm

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

10

170

128

75.3

42

24.7

0

0

0

0

11

126

92

73.0

34

27.0

0

0

0

0

12

141

109

77.3

32

22.7

0

0

0

0

Cộng

437

329

75.3

108

24.7

0

0

0

0

- Học lực

Khối

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

10

170

17

10.0

63

37.1

76

44.7

14

8.2

0

0

11

126

34

27

44

34.9

48

38.1

0

0

0

0

12

141

32

22.7

91

64.5

18

12.8

0

0

0

0

Cộng

437

83

19

198

45.3

142

32.5

14

3.2

0

0

- Nhận xét: Tỷ lệ học sinh khá và giỏi cao, chiếm 64,3% trường không có học sinh Kém về học lực. Về hạnh kiểm, tỷ lệ học sinh đạt mức khá tốt chiếm 100%. Không có học sinh xếp loại TB và yếu.

* Học sinh THPT dân tộc thiểu số

- Hạnh kiểm

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

10

1

1

100

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

3

3

100

0

0

0

0

0

0

Cộng

4

4

100

0

0

0

0

0

0

- Học lực

Khối

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

10

1

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

3

2

66.7

1

33.3

0

0

0

0

0

0

Cộng

4

3

75.0

1

25.0

0

0

0

0

0

0

- Nhận xét: Tất cả học sinh dân tộc đạt l00% khá-giỏi về học lực và100% tốt về hạnh kiểm.

3. Biện pháp bồi dưỡng học sinh khá, học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, hạn chế học sinh bỏ học

Công tác này được nhà trường làm tốt ở cả hai mảng: Bồi dường HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém. Đối với học sinh giỏi, BGH giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chuyên môn và tổ phân công giáo viên xây dựng chương trình ôn tập và chịu trách nhiệm thực hiện. Sau khi ôn tập, giáo viên tổ chức thi tuyển và chọn lọc học sinh có năng lực để tham gia các kỳ thi. Đối với học sinh yếu, tổ chuyên môn rà soát thông qua kết quả giảng dạy của giáo viên, phân công giáo viên bồi dưỡng thêm cho học sinh yếu theo năng lực học sinh, có báo cáo kết quả cụ thể với tổ trưởng chuyên môn và BGH, đặc biệt là học sinh khối 12.

4. Công tác chỉ đạo ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Công tác chỉ đạo ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia được tiến hành trong thời gian 10 tuần từ 02/4 đến 15/6. Học sinh ôn tập các môn bắt buộc và tổ hợp tự chọn theo thời khóa biểu chính thức 6 buổi/ 1 tuần. Giáo viên phân chia thành các nhóm học sinh có cùng năng lực học tập và ôn tập theo năng lực học sinh. Học sinh yếu được phụ đạo thêm thời gian.

5. Tham gia trường học kết nối trên mạng (số lượng HS, GV tham gia, số nội dung đã thực hiện, thuận lợi, khó khăn)

Tổng số giáo viên tham gia Trường học kết nối là 25/29 giáo viên tham gia lĩnh vực chuyên môn, 02 giáo viên tham gia lĩnh vực chủ nhiệm (3 giáo viên chưa có bài vì chưa có môn học trên trang web này gồm Công nghệ, ANQP). Số lượng học sinh được cấp tài khoản là 449 học sinh.

Việc trao đổi chuyên môn qua mạng của giáo viên còn hạn chế.

Thuận lợi:

-Giáo viên được cung cấp mật khẩu và được tập huấn kỹ.

- Trường có đủ máy tính cho giáo viên và học sinh lên mạng.

- Trường có giáo viên phụ trách công nghệ thông tin, hướng dẫn khi giáo viên, học sinh gặp khó khăn khi vào trang web.

*Khó khăn:

- Đa số học sinh không có máy tính cá nhân nên khó khăn khi tham gia vào trang web này.

- Giáo viên và học sinh dễ quên tên đăng nhập.

- Đưa bài lên trang web mất nhiều thời gian.

- Số giáo viên trong mỗi môn học của trường từ 2-4 giáo viên, có môn 1 giáo viên nên hạn chế trao đổi trên mạng.

- Giáo viên chưa yêu thích việc trai đổi chuyên môn trên mạng.

- Trang web chưa có nhiều nguồn tư liệu hay cho giáo viên và học sinh tham khảo.

7. Đổi mới quản lí chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học (số liệu cụ thể các tổ bộ môn đã thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học)

Các nhóm chuyên môn có từ 3 đến 4 giáo viên cũng đã thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Cụ thể nhóm Ngữ văn (4 giáo viên) đã thực hiện được 3 lần. Nhóm Toán 1 lần. Các bộ môn còn lại có từ 1 hoặc 2 giáo viên nên chưa thích hợp trong hoạt động dạy theo hướng nghiên cứu bài học.

8. Công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên (cụ thể các nội dung đã bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng...)

Giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi Tham luận do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Số lượng tham gia 90% giáo viên. Ngoài ra giáo viên tham gia các lớp thăng hạng để bổ sung kiến thức (5 giáo viên), học sau đại học (4 giáo viên). Giáo viên tự bồi dưỡng theo kế hoạch tự bồi dưỡng năm học.

9. Quản lý dạy thêm học thêm, chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu (số liệu cụ thể về việc dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường...)

BGH trường quản lý hồ sơ nhà trường và chỉ đạo tổ chuyên môn quản lý hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ giáo viên đúng quy định theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/03/2011.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm theo giấy phép dạy thêm học thêm. Trường không có giáo viên dạy thêm bên ngoài nhà trường.

10. Thực hiện hoạt động giáo dục khác

a) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

HĐGDNGLL thực hiện theo kế hoạch dựa trên các chủ đề do Sở Giáo Dục hướng dẫn về các kỹ năng cần thiết cho học sinh. Trường phân công giáo viên phụ trách giảng dạy theo các chủ đề để giáo dục học sinh. Bên cạnh các tiết học theo quy định, nhà trường tổ chức kết hợp với tổ Tư vấn tâm lý để tư vấn cho học sinh nữ. Ngoài ra Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh như các hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ cầu lông, tổ chức các trò chơi dân gian, cắm trại xuân. Các hoạt động này giúp học sinh hình thành các kỹ năng trong cuộc sống.

b) Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12

Cuối năm học trường tổ chức lễ tri ân và lễ ra trường cho học sinh 12 trang trọng và có ý nghĩa tạo sự thông hiểu sâu sắc của phụ huynh với nhà trường với học sinh. Kết hợp với lễ tổng kết trường, trường đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho khá, giỏi, học sinh tiêu biểu các khối.

c) Tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở SG-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học đối với các trường THPT, nhà trường đã tổ chức cho học sinh giao lưu làm quen với thầy cô giáo (khối 10), đón chào học sinh đầu cấp, tổ chức cho học sinh giao lưu giữa các lớp, học tập nội quy, quy chế, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và quyền lợi của học sinh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt đoàn thể, kỹ năng sống, phương pháp học tập…Các hoạt động này góp phần tạo không khí, sự tin tưởng đem đến cho học sinh niềm tin vào nhà trường nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Học sinh tham gia “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu khóa: Tổng cộng 445 học sinh, trong đó Khối 10: 178 học sinh; khối 11: 126 học sinh; khối 12: 141 học sinh.

Bên cạnh đó Đoàn thanh niên tổ chức học sinh lao động vệ sinh trường lớp, tạo môi trường học tập Xanh, sạch; giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp cho học sinh.

8. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành phát động

Trong năm Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch trường học xanh – sạch - đẹp, tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh. Xây dựng khuôn viên xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, xây dựng môi trường văn hóa, vận động CMHS tặng cây xanh để làm đẹp khung viên trường. Bên cạnh đó trường trồng thêm các hàng Dương, các loại cây xanh tạo bóng mát và khung cảnh xanh trong nhà trường.

Trường có đủ nhà vệ sinh và được giữ gìn sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.

Trong giảng dạy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

Học sinh được rèn luyện các kỹ năng sống qua các hoạt động học tập và các phong trào của nhà trường, rèn luyện cho học sinh kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm, kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

Học sinh tham gia tìm hiểu, di tích lịch sử tại Khu căn cứ Mỹ Phước.

III. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch trường chuẩn và đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Hiện nay đã đạt được một số tiêu chí riêng tiêu chí 3 về cơ sở vật chất trường còn thiếu Thư viện, chưa có cán bộ thiết bị; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao.

IV. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

1. Trường học, phòng học được xây mới trong năm học: Không

2. Số bàn ghế, bảng được trang bị mới trong năm học: Không

3. Số bản SGK và sách tham khảo được bổ sung trong năm học:

Trường có phòng thư viện nhưng chưa được cấp các loại sách.

4. Đồ dùng dạy học được bổ sung trong năm học

Trường có 3 phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học và Sinh học và 134 máy tính phục vụ dạy Tin học và Tiếng Anh.

V. Đánh giá chung

1. Những việc đã làm được so với kế hoạch năm học

+ Hoàn thành chương trình năm học cho cấp học theo đúng biên chế năm học. Đạt được phần lớn những chỉ tiêu năm học đề ra như chỉ tiêu học sinh yếu 3,2%; tỷ lệ học sinh bỏ học 0.5% (học sinh bỏ học và không đi làm và học nghề 2/18 học sinh). Chất lượng giáo dục được nâng lên, kết quả học sinh khá giỏi cao, đạt 64,3%, không có học sinh xếp loại kém, học sinh xếp loại hạnh kiểm khá-tốt đạt 100%.

+ Việc bồi dưỡng học sinh giỏi giữ vững kết quả các năm học, đạt 8/16 môn giải (chiếm 50%), có học sinh tham dự HSG Quốc gia.

+ Từng bước thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường học tập an toàn và hiệu quả.

+ Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên thông qua đào tạo, bồi dưỡng và tự học, thông qua các phong trào thi đua chuyên môn, đáp ứng yêu cầu từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

+ Việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo viên có chuyển biến tích cực, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh ngày càng đa dạng về hình thức, nâng dần chất lượng học của học sinh.

2. Tồn tại

Trong thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường còn hạn chế một số mặt sau:

+ Công tác chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy theo hình thức dạy học chủ đề còn hạn chế. Việc dạy học trải nghiệm, dạy học dự án còn ít. Một số tổ chuyên môn chưa chủ động trong dạy học chuyên đề, đổi mới hoạt động chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Việc thực hiện chuyên đề tổ chuyên môn có đánh giá chỉ dừng lại ở mức quy định.

+ Việc đánh dự giờ và đánh giá tiết dạy theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

+ Công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn chưa thường xuyên.

VI. Kiến nghị đối với các cấp quản lý

- Sở GD&ĐT sớm trang bị sách thư viện để học sinh có điều kiện đọc sách và giáo viên có sách tham khảo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Nhiệm vụ trọng tâm

Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là phát huy những ưu điểm, những thế mạnh hiện có của nhà trường, trong năm học 2017-2018 và 5 năm tiếp theo trước hết phải giữ vững những thành tích đã đạt được trong năm học trước, khắc phục những yếu kém, những bất cập còn tồn tại, phát huy hết sức mạnh nội tại, nguồn lực hiện có thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Thực hiện đổi mới công tác quản lý trong nhà trường, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học toàn diện trong giáo viên, đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra và đánh giá học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo các phong trào thi đua chuyên môn trong giáo viên để nâng cao tay nghề. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục học sinh qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Trong năm học 2017-2018, thực hiện tốt công tác tuyển sinh 10 gắn với việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tốt sĩ số học sinh đảm bảo chỉ tiêu và kế hoạch được giao, tiếp tục điều chỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt giảng dạy, đặc biệt dạy và ôn tập cho học sinh trong kỳ thi quốc gia 2019 có hiệu quả và chất lượng.

Tiếp tục đổi mới giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, phấn đấu xây dựng trường theo hưởng trường đạt chuẩn quốc gia.

II. Phương hướng thực hiện

- Tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp và nội dung dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học theo tinh thần công văn 5555/KH-BGDĐT. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cả về năng lực và phẩm chất. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của một trường đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường, môi trường sư phạm lành mạnh.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu và học sinh kém nhằm nâng cao thực chất chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa phong trào này trở nên thiết thực và thường nhật trong hoạt động, trong suy nghĩ của giáo viên và học sinh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh khai thác các nguồn học liệu trên mạng để giảng dạy và học tập.

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển giáo dục và xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về xã hội hóa giáo dục.

- Phát huy vai trò tổ chuyên môn trong các hoạt động chuyên môn. Khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học; hưởng ứng tích cực phong trào thi giáo viên dạy giỏi. Tăng cường kiểm tra, dự giờ, thao giảng theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấm công đưa mọi hoạt động thực sự theo nề nếp với ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỷ cương.

-Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của các bộ phận trong nah2 trường, nhất là bộ phận chuyên môn

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua trong giáo viên, học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH, Sở GDĐT;

- TCM;

- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Trần Minh Hiếu

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan