Thông tin chi tiết:
Trần Minh Thương
Tổ Trưởng Chuyên Môn Trần Minh Thương
Ngày tháng năm sinh 15/12/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Địa chỉ Vĩnh Quới - Ngã Năm - Sóc Trăng
Điện thoại 0988092618
Email tranminhthuong.c3nn@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin đọc nhiều
Liên kết website