Thông tin chi tiết:
Trần Cẩm Thúy
Tổ Trưởng Chuyên Môn Trần Cẩm Thúy
Ngày tháng năm sinh 05/08/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ K1, P2, Thị Xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 01668.519.985
Email trancamthuy.c3nn@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội