Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Hảo
Giáo Viên Huỳnh Thị Hảo
Ngày tháng năm sinh 10/05/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Khóm Tân Chánh, Phường 2, Thị xã Ngã Năm
Điện thoại 01634060680
Email huynhthihao.c3nn@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội